ประกาศโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ประกาศรับสมัครครู

สมัครตามลิงค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCKLuhv2NK5C1bLlotHkNve61nJ1K3UCO6xsRXRal5xVsJKw/viewform

About อมรทิพย์ สาวะเดช