การประชุมทางไกลบุคลากร สพป.ตรัง เขต 1

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมทางไกลผ่าน Line Video Call  ร่วมกับบุคลากรใน สพป.ตรัง เขต 1 ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตฯ และผู้ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ตามนโยบายป้องกันโรคติดต่อ Covid-19 (Work from home) ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ สพป.ตรัง เขต 1 

50155 5015650157501595016050158 50161

admin

About admin