เชิญชวนฝึกทักษะสายอาชีพผ่านเว็บไซด์

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน เชิญชวนฝึกทักษะสายอาชีพผ่านเว็บไซด์ มีให้เลือกเรียน 15 อาชีพ เรียนในรูปแบบวีดีโด สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องลงทะเบียน เข้าไปที่ http://eit.dsd.go.th/dsdtraining.php

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์