สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและบรรยายพิเศษ  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ และลดจำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในสำนักงาน  และในการอบรมครั้งนี้ได้เรียนเชิญ นายปัญจะ  ธนะเศวต ข้าราชการบำนาญ/ประธานการคัดแยกขยะ อบต.บ้านควน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะและการนำไปใช้ การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำ Ecobrick ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
255243_resize IMG_5617_resize IMG_5618_resize IMG_5622_resize IMG_5623_resize IMG_5625_resize IMG_5627_resize IMG_5630_resize IMG_5632_resize IMG_5633_resize IMG_5637_resize IMG_5639_resize IMG_5640_resize IMG_5641_resize IMG_5643_resize IMG_5645_resize IMG_5646_resize IMG_5649_resize IMG_5657_resize IMG_5659_resize IMG_5669_resize IMG_5670_resize IMG_5675_resize IMG_5678_resize IMG_5680_resize IMG_5682_resize IMG_5686_resize IMG_5695_resize IMG_5697_resize IMG_5702_resize IMG_5706_resize IMG_5708_resize

kornkanok

About kornkanok