ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดตรัง

นายธีรพงษ์  สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะผู้ติดตาม ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานค่ายลูกเสือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือรัษฎานุประะเดิษฐ์จังหวัดตรัง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาค่ายลูกเสือ โดยนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 
495758_resize 495759_resize 495760_resize 495761_resize 495766_resize 495768_resize IMG_5577_resize IMG_5578_resize IMG_5579_resize IMG_5580_resize IMG_5581_resize  IMG_5583_resize  IMG_5585_resize IMG_5586_resize IMG_5587_resize IMG_5588_resize  IMG_5590_resize IMG_5593_resize

kornkanok

About kornkanok