การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

วันนี้ เวลา 13.30 น. นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้าง ใน สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บริเวณรอบนอกสำนักงาน ห้องทำงาน  ห้องประชุม อุปกรณ์เครื่องใช้ โต๊ะทำงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
IMG_5485_resize IMG_5486_resize IMG_5489_resize IMG_5493_resize IMG_5495_resize IMG_5497_resize IMG_5498_resize IMG_5500_resize IMG_5501_resize IMG_5502_resize IMG_5503_resize IMG_5504_resize IMG_5506_resize IMG_5508_resize IMG_5509_resize IMG_5511_resize IMG_5513_resize IMG_5515_resize IMG_5516_resize IMG_5518_resize IMG_5519_resize IMG_5521_resize IMG_5522_resize IMG_5524_resize IMG_5525_resize IMG_5526_resize IMG_5527_resize IMG_5528_resize IMG_5530_resize IMG_5531_resize IMG_5533_resize IMG_5537_resize IMG_5538_resize IMG_5540_resize IMG_5541_resize IMG_5542_resize IMG_5544_resize IMG_5548_resize IMG_5549_resize IMG_5550_resize IMG_5552_resize IMG_5553_resize IMG_5554_resize IMG_5555_resize IMG_5556_resize IMG_5560_resize IMG_5561_resize IMG_5562_resize IMG_5563_resize IMG_5565_resize IMG_5567_resize IMG_5569_resize IMG_5572_resize IMG_5574_resize IMG_5576_resize

kornkanok

About kornkanok