โรงเรียนบ้านย่านตาขาวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านย่านตาขาวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะอาคารเรียน 15 ห้อง

ratana

About ratana