ประกาศโรงเรียนบ้านไทรงามเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรับซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านไทรงามเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรับซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่ออ่านประกาศที่นี่

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม