ประกาศโรงเรียนบ้านไร่หลวง เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่หลวง

About Banrailaung