โรงเรียนบ้านไทรงามประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรับซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านไทรงามประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรับซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังแนบ

http://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=158737&School_ID=1092140225

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม