งานเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ABT World Class Standard School OPEN HOUSE 2020

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ABT World Class Standard School OPEN HOUSE 2020 ในงานร่วมสนุกกับกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย และโครงการ Mini English Program การแสดงผลงานนักเรียนและครู การแสดงความสมารถพิเศษของนักเรียนฯลฯ ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
>>ภาพเปิดงานกิจกรรมภาคเช้า<<
>>ภาพภาคบ่ายเปิดโลกวิชาการ<<
>>รงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7265 IMG_7266 IMG_7268 IMG_7269 IMG_7270 IMG_7272 IMG_7273 IMG_7275 IMG_7276 IMG_7277 IMG_7278 IMG_7279 IMG_7282 IMG_7284
IMG_7137 IMG_7138 IMG_7139 IMG_7140 IMG_7141 IMG_7142 IMG_7143 IMG_7144 IMG_7145 IMG_7147 IMG_7151 IMG_7154 IMG_7155 IMG_7156 IMG_7158 IMG_7163 IMG_7165 IMG_7166 IMG_7167 IMG_7168 IMG_7169 IMG_7170 IMG_7172 IMG_7174 IMG_7175 IMG_7177 IMG_7178 IMG_7179 IMG_7181 IMG_7184 IMG_7185 IMG_7190 IMG_7191 IMG_7192 IMG_7194 IMG_7198 IMG_7200 IMG_7201 IMG_7203 IMG_7205 IMG_7210 IMG_7212 IMG_7214 IMG_7216 IMG_7217 IMG_7219 IMG_7220 IMG_7221 IMG_7222 IMG_7224 IMG_7225 IMG_7226 IMG_7227 IMG_7230 IMG_7233 IMG_7234 IMG_7235 IMG_7236 IMG_7237 IMG_7238 IMG_7239 IMG_7240 IMG_7241 IMG_7242 IMG_7244 IMG_7245 IMG_7248 IMG_7249 IMG_7250 IMG_7251 IMG_7254 IMG_7255 IMG_7257 IMG_7259 IMG_7260 IMG_7261 IMG_7263 IMG_7264 IMG_7265 IMG_7266 IMG_7267 IMG_7268 IMG_7273 IMG_7275 IMG_7280 IMG_7282 IMG_7286 IMG_7286_2 IMG_7287 IMG_7292 IMG_7294 IMG_7295 IMG_7296 IMG_7297 IMG_7299 IMG_7300 IMG_7301 IMG_7302 IMG_7303 IMG_7304 IMG_7305 IMG_7306 IMG_7307 IMG_7309 IMG_7310 IMG_7311 IMG_7312 IMG_7315 IMG_7316 IMG_7317 IMG_7318 IMG_7319 IMG_7320 IMG_7321 IMG_7322 IMG_7323 IMG_7324 IMG_7326 IMG_7327 IMG_7328 IMG_7329 IMG_7330 IMG_7331 IMG_7332 IMG_7333 IMG_7334 IMG_7335 IMG_7336 IMG_7337 IMG_7338 IMG_7339 IMG_7340 IMG_7341 IMG_7342 IMG_7343 IMG_7344 IMG_7345 IMG_7346 IMG_7348 IMG_7349 IMG_7350 IMG_7351 IMG_7352 IMG_7353 IMG_7355 IMG_7356 IMG_7357 IMG_7358 IMG_7359 IMG_7360 IMG_7361 IMG_7362 IMG_7363 IMG_7364 IMG_7365 IMG_7366 IMG_7367 IMG_7368 IMG_7369 IMG_7370 IMG_7371 IMG_7372 IMG_7373 IMG_7375 IMG_7376 IMG_7377 IMG_7378 IMG_7379 IMG_7380 IMG_7381 IMG_7382 IMG_7383 IMG_7384 IMG_7385 IMG_7386 IMG_7387 IMG_7388 IMG_7389 IMG_7390 IMG_7391 IMG_7392 IMG_7393 IMG_7394 IMG_7395 IMG_7396 IMG_7397 IMG_7398 IMG_7399 IMG_7400 IMG_7401 IMG_7402 IMG_7403 IMG_7404 IMG_7405 IMG_7406 IMG_7407 IMG_7408 IMG_7409 IMG_7410 IMG_7411 IMG_7412 IMG_7414 IMG_7415 IMG_7416 IMG_7417 IMG_7418 IMG_7419 IMG_7420 IMG_7421 IMG_7422 IMG_7423 IMG_7424 IMG_7425 IMG_7426 IMG_7427 IMG_7428 IMG_7429 IMG_7430 IMG_7431 IMG_7432 IMG_7458 IMG_7461 IMG_7469 IMG_7470 IMG_7472 IMG_7473 IMG_7474 IMG_7475 IMG_7478 IMG_7480 IMG_7482 IMG_7483 IMG_7544 IMG_7547 IMG_7548 IMG_7549 IMG_7551 IMG_7552 IMG_7553 IMG_7554 IMG_7556 IMG_7558 IMG_7559 IMG_7560

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง