ประกาศโรงเรียนบ้านย่านตาขาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านย่านตาขาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

ประกาศ การก่อสร้าง

ratana

About ratana