วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีระวัฒน์​ วรรณนุช​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต​ ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายธีระวัฒน์​ วรรณนุช​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต​ ๑

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน พร้อมกับดูการเรียนการสอนเเต่ละระดับชั้นเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนเเละคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน