โรงเรียนอนุบาลตรังเชิญร่วมงานเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนอนุบาลตรัง 2563 ABT World Class Standard School Open House 2020

โรงเรียนอนุบาลตรัง เชิญร่วมงานเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนอนุบาลตรัง 2563 ABT World Class Standard School Open House 2020 ร่วมสนุกกับกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย และโครงการ Mini English Program การแสดงผลงานนักเรียนและครู การแสดงความสามารถของนักเรียน ฯลฯ ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. 
>>ประชาสัมพันธ์Open House 2020<<
>>วิดีโอประชาสัมพันธ์<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1 IMG_2 IMG_3 IMG_4 IMG_5 IMG_6 IMG_7 IMG_8 IMG_9 IMG_10 IMG_11 IMG_12 IMG_13 IMG_14 IMG_15

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง