ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวันพระราชทาน

ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใคร่ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ 26 – 27  มีนาคม 2563 ดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์