โรงเรียนวัดนางประหลาด มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเงินรางวัลแด่นักเรียนที่สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

S__3489795 S__3489797 S__3489798 S__3489799 S__3489800

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด