เยี่ยมสนามสอบ O-Net โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563  นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1, รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1, ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมสนามสอบ O-NET แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครู การดำเนินการจัดสอบเรียบร้อยดีทุกโรง 
19631_resize 19636_resize 79661_resize 84723_resize 84724_resize 84725_resize 84726_resize 84727_resize 84728_resize 84729_resize  84735_resize 84736_resize 263081_resize 263082_resize 263083_resize 263085_resize 263086_resize 263087_resize 263088_resize 263089_resize 407598_resize 407600_resize 407601_resize S__19456039_resize S__19456041_resize สนามสอบO-Net บ้านย่านตาขาว_๒๐๐๒๐๓_0003_resize สนามสอบO-Net บ้านย่านตาขาว_๒๐๐๒๐๓_0005_resize สนามสอบO-Net บ้านย่านตาขาว_๒๐๐๒๐๓_0009_resize สนามสอบO-Net บ้านย่านตาขาว_๒๐๐๒๐๓_0012_resize สนามสอบO-Net บ้านย่านตาขาว_๒๐๐๒๐๓_0013_resize สนามสอบO-Net บ้านย่านตาขาว_๒๐๐๒๐๓_0014_resize สนามสอบO-Net บ้านย่านตาขาว_๒๐๐๒๐๓_0021_resize สนามสอบO-Net บ้านย่านตาขาว_๒๐๐๒๐๓_0023_resize

kornkanok

About kornkanok