กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย​ (English Day Camp​ For​ Kindergarten Kids)​

นายธีระวัฒน์​ วรรณนุช​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต​ 1​ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย​ (English Day Camp​ For​ Kindergarten Kids)​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ​ Active​ Learning  เน้นความสนุกสนาน​ บูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษกับวิทยากรเจ้าของภาษาจากประเทศอังกฤษและออสเตรีย​ และนางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูระดับปฐมวัยร่วมเป็นวิทยากร โดยแบ่งฐานกิจกรรมดังนี้  1.Creative​ Biscuits 2.Who Am​ I 3.Movement 4.Child Store 5. Day​ & Night  Mr.Don​ Moses, Mr.Helmut​ Moosbrugger, Miss Emma​Yorke วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อวันที่​ 31 มกราคม​ 2563​ ณ โรงเรียนไทรงาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
263177_resize 263178_resize 263179_resize 263180_resize 263181_resize 263182_resize 263183_resize 263184_resize 263185_resize 263186_resize 263187_resize 263188_resize 263189_resize 263190_resize

kornkanok

About kornkanok