ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๓

img028

About idea