การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อสรุปแลรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 
IMG_5214_resize IMG_5213_resize IMG_5211_resize IMG_5209_resize IMG_5208_resize IMG_5207_resize IMG_5206_resize IMG_5205_resize IMG_5204_resize IMG_5203_resize 

kornkanok

About kornkanok