ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์สอบ สพป.ตรัง เขต 1 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
IMG_5165_resize IMG_5166_resize IMG_5169_resize IMG_5170_resize IMG_5172_resize IMG_5174_resize IMG_5175_resize IMG_5176_resize IMG_5177_resize IMG_5178_resize IMG_5179_resize IMG_5180_resize IMG_5182_resize IMG_5183_resize IMG_5184_resize IMG_5185_resize IMG_5186_resize IMG_5187_resize IMG_5188_resize IMG_5189_resize

kornkanok

About kornkanok