ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ  รายละเอียดการรับสมัคร ดังไฟล์แนบ 
177834 177936 177944

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ