โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มงานวิชาการ และคณะครูช่วงชั้น ป.6 โรงเรียนินุบาลตรัง ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563
>>ภาพกิจกรรมส่งเสริมควาเป็นเลิศฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_5233 IMG_5281 IMG_5291 IMG_5292_2
IMG_5255 IMG_5272 IMG_5273_2 IMG_5274_2 IMG_5321 IMG_5323 IMG_5325 IMG_5326
IMG_5235 IMG_5236 IMG_5237 IMG_5240 IMG_5242 IMG_5243 IMG_5245 IMG_5246 IMG_5247 IMG_5248 IMG_5249_2 IMG_5251 IMG_5253 IMG_5264 IMG_5265 IMG_5267 IMG_5268 IMG_5270 IMG_5271 IMG_5272 IMG_5275 IMG_5278_2 IMG_5279 IMG_5280 IMG_5282_2 IMG_5283_2 IMG_5284 IMG_5290 IMG_5293 IMG_5294 IMG_5304_2 IMG_5305_2 IMG_5306_2 IMG_5309 IMG_5312 IMG_5317_2 IMG_5318 IMG_5319

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง