วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดตรัง

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการครูในสังกัดร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดตรังอย่างพร้อมเพรียงกัน  ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป  เวลา 09.00 น. พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ตลอดจนกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดย นายลือชัย  เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
IMG_5071_resize IMG_5072_resize IMG_5074_resize IMG_5075_resize IMG_5076_resize IMG_5077_resize IMG_5078_resize IMG_5079_resize IMG_5080_resize IMG_5083_resize IMG_5084_resize IMG_5095_resize IMG_5096_resize IMG_5099_resize IMG_5101_resize IMG_5103_resize IMG_5104_resize IMG_5105_resize IMG_5107_resize IMG_5111_resize IMG_5112_resize IMG_5113_resize IMG_5115_resize IMG_5117_resize IMG_5119_resize IMG_5120_resize IMG_5121_resize IMG_5123_resize IMG_5131_resize IMG_5133_resize IMG_5140_resize IMG_5142_resize IMG_5143_resize IMG_5144_resize IMG_5145_resize IMG_5146_resize IMG_5147_resize IMG_5148_resize IMG_5150_resize IMG_5152_resize IMG_5155_resize IMG_5156_resize IMG_5158_resize IMG_5162_resize S__7077989_resize
 

kornkanok

About kornkanok