โรงเรียนอนุบาลตรังการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรังเขต 1 ประธานคณะกรรมการ การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
>>ภาพการดำเนินการสอบนานาชาติ<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
IMG_5073 IMG_5103 IMG_5075 IMG_5076 IMG_5077 IMG_5078 IMG_5079 IMG_5080 IMG_5081 IMG_5068 IMG_5069 IMG_5070 IMG_5071 IMG_5083 IMG_5084 IMG_5085 IMG_5086 IMG_5087 IMG_5088 IMG_5089 IMG_5090 IMG_5091 IMG_5092 IMG_5094 IMG_5096 IMG_5105 IMG_5108 IMG_5109 IMG_5111 IMG_5112 IMG_5113 IMG_5114 IMG_5115 IMG_5116 IMG_5117 IMG_5118 IMG_5119 IMG_5120 IMG_5121 IMG_5122 IMG_5123 IMG_5124 IMG_5125 IMG_5126 IMG_5127 IMG_5128 IMG_5129 IMG_5130 IMG_5131 IMG_5132 IMG_5133 IMG_5134 IMG_5135 IMG_5136 IMG_5137 IMG_5138 IMG_5139 IMG_5140 IMG_5141 IMG_5142 IMG_5143 IMG_5144 IMG_5145 IMG_5146 IMG_5147 IMG_5148 IMG_5149 IMG_5150 IMG_5151 IMG_5152 IMG_5153 IMG_5154 IMG_5155 IMG_5156 IMG_5157 IMG_5159 IMG_5160 IMG_5161 IMG_5163 IMG_5164 IMG_5165 IMG_5166 IMG_5167 IMG_5168 IMG_5169 IMG_5170 IMG_5171 IMG_5172 IMG_5173 IMG_5174 IMG_5175 IMG_5176 IMG_5177 IMG_5178 IMG_5179 IMG_5180 IMG_5181 IMG_5182 IMG_5183 IMG_5184 IMG_5185 IMG_5186 IMG_5187 IMG_5188 IMG_5189 IMG_5190 IMG_5191 IMG_5192 IMG_5193 IMG_5194 IMG_5195 IMG_5196 IMG_5197 IMG_5198 IMG_5199 IMG_5200 IMG_5201 IMG_5202 IMG_5203 IMG_5204 IMG_5205 IMG_5206 IMG_5207 IMG_5208 IMG_5209 IMG_5210 IMG_5211 IMG_5212 IMG_5213 IMG_5214 IMG_5215 IMG_5216 IMG_5217 IMG_5218 IMG_5220 IMG_5221 IMG_5223 IMG_5224 IMG_5225 IMG_5226 IMG_5227 IMG_5228 IMG_5229 IMG_5230
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง