รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล