โรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคใต้)

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครูและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.ตรัง เขต 1 เดินทางร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคใต้)  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5- 8 มกราคม 2563
>>ภาพออกเดินทางสู่จ.นครศรีฯ<<
>>ภาพเยี่ยมสังเกตการณ์หน่วยแข่งขัน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4384 IMG_4387 IMG_4393 IMG_4397 IMG_4404 IMG_4409 IMG_4413 IMG_4414 IMG_4417 IMG_4422 IMG_4425 IMG_4426 IMG_4432 IMG_4439 IMG_4441 IMG_4443 IMG_4446 IMG_4451 IMG_4452 IMG_4454 IMG_4455 IMG_4458 IMG_4460 IMG_4476 IMG_4487 IMG_4497 IMG_4500 IMG_4506 IMG_4508 IMG_4513 IMG_4514 IMG_4516 IMG_4518 IMG_4520 IMG_4534 IMG_4540 IMG_4547 IMG_4549 IMG_4553 IMG_4559 IMG_4560 IMG_4579 IMG_4581 IMG_4585 IMG_4587 IMG_4591 IMG_4596 IMG_4605 IMG_4607 IMG_4608 IMG_4614 IMG_4619 IMG_4627 IMG_4630 IMG_4632 IMG_4638 IMG_4640 IMG_4641 IMG_4658 IMG_4662 IMG_4667 IMG_4668 IMG_4673 IMG_4675 IMG_4677 IMG_4682 IMG_4684 IMG_5033 IMG_5034 IMG_5038 IMG_5039 IMG_5040 IMG_5042 IMG_5043 IMG_5047 IMG_5050 IMG_5051 IMG_5053 IMG_5054 IMG_5055 IMG_5056 IMG_5060 IMG_5061 IMG_5062 IMG_5063 IMG_5064 IMG_5065 IMG_5070

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง