(10 มกราคม 2563)โรงเรียนบ้านไทรงามร่วมกับชุมชนตำบลนาชุมเห็ด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไทรงาม

วันเด็ก63_200113_0782วันเด็ก63_200113_0285 วันเด็ก63_200113_0281 วันเด็ก63_200113_0270 วันเด็ก63_200113_0260 วันเด็ก63_200113_0245 วันเด็ก63_200113_0217 วันเด็ก63_200113_0215 วันเด็ก63_200113_0144 วันเด็ก63_200113_0019 วันเด็ก63_200113_0820 วันเด็ก63_200113_0809 วันเด็ก63_200113_0796 วันเด็ก63_200113_0791 วันเด็ก63_200113_0786 วันเด็ก63_200113_0782 วันเด็ก63_200113_0781 วันเด็ก63_200113_0776 วันเด็ก63_200113_0773 วันเด็ก63_200113_0759 วันเด็ก63_200113_0757 วันเด็ก63_200113_0756 วันเด็ก63_200113_0752 วันเด็ก63_200113_0737 วันเด็ก63_200113_0732 วันเด็ก63_200113_0724 วันเด็ก63_200113_0713 วันเด็ก63_200113_0711 วันเด็ก63_200113_0706 วันเด็ก63_200113_0684 วันเด็ก63_200113_0675 วันเด็ก63_200113_0671 วันเด็ก63_200113_0655 วันเด็ก63_200113_0619 วันเด็ก63_200113_0591 วันเด็ก63_200113_0567 วันเด็ก63_200113_0557 วันเด็ก63_200113_0537 วันเด็ก63_200113_0521 วันเด็ก63_200113_0513 วันเด็ก63_200113_0495 วันเด็ก63_200113_0487 วันเด็ก63_200113_0480 วันเด็ก63_200113_0449 วันเด็ก63_200113_0432 วันเด็ก63_200113_0394 วันเด็ก63_200113_0362 วันเด็ก63_200113_0344 วันเด็ก63_200113_0337 วันเด็ก63_200113_0319 วันเด็ก63_200113_0314 วันเด็ก63_200113_0312 วันเด็ก63_200113_0308 วันเด็ก63_200113_0294

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม