ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วย สพป.ตรัง เขต 1 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง เนื่องจากการลาออก จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1. หนังสือราชการ
2. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
3. แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ

admin

About admin