การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายระนิต  ณ  พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562  ครั้งที่ 1/2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 (จังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่และจังหวัดตรัง) เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
IMG_5042_resize IMG_5043_resize IMG_5045_resize IMG_5046_resize IMG_5047_resize IMG_5048_resize IMG_5050_resize IMG_5052_resize IMG_5055_resize IMG_5056_resize IMG_5058_resize

kornkanok

About kornkanok