ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดสอบ Pre-O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562″

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดสอบ Pre-O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562" แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพื่อเตรียมการและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติการจัดสอบ Pre-O-NET  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1  
IMG_5001_resize IMG_5003_resize IMG_5005_resize IMG_5006_resize IMG_5007_resize IMG_5008_resize IMG_5009_resize IMG_5010_resize IMG_5011_resize IMG_5012_resize IMG_5013_resize IMG_5015_resize IMG_5016_resize IMG_5017_resize IMG_5018_resize IMG_5019_resize IMG_5020_resize IMG_5021_resize IMG_5022_resize IMG_5023_resize IMG_5024_resize IMG_5026_resize IMG_5027_resize IMG_5028_resize IMG_5029_resize IMG_5030_resize IMG_5031_resize IMG_5032_resize IMG_5033_resize IMG_5034_resize IMG_5035_resize IMG_5036_resize IMG_5037_resize IMG_5038_resize IMG_5039_resize IMG_5040_resize IMG_5041_resize

kornkanok

About kornkanok