โรงเรียนวัดนางประหลาดมอบเกียรติบัตร เด็กดีศรีนางหลาด ประจำเดือนธันวาคม 2562

28684 28684_0 28685 28686 28687 28688 28689 28691

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด