บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 

บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ประจำปี พ.ศ. 2563

ที่ โรงเรียน ตำแหน่งเลขที่ จำนวนนักเรียน ขาด/เกิน วิชาเอก หมายเหตุ
1 บ้านลิพัง 2461 223 -1

สังคมศึกษา

 
2 วัดชลวาปีวิหาร 638 85 -1 คณิตศาสตร์  
3 บ้านโคกทราย 3103 219 -3 สังคมศึกษา  
4 บ้านปะเหลียน 2560 405 0 ภาษาไทย  


 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน