โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เเละกิจกรรมการเเสดงความสามารถของนักเรียนในวันคริสต์มาส

กิจกรรมปีใหม่_๒๐๐๑๐๓_0130 กิจกรรมปีใหม่_๒๐๐๑๐๓_0133 ทำบุญตักบาตรปีใหม่_๒๐๐๑๐๓_0056 ทำบุญตักบาตรปีใหม่_๒๐๐๑๐๓_0057 ทำบุญตักบาตรปีใหม่_๒๐๐๑๐๓_0065 ทำบุญตักบาตรปีใหม่_๒๐๐๑๐๓_0066 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0038 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0039 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0043 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0044 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0045 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0070 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0073 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0171 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0173 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0177 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0203 ปีใหม่ รูปกล้องใหญ่_๒๐๐๑๐๓_0216

About chonlawaschool