สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ เวลา 07.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้า สพป.ตรัง เขต 1 และเวลา 08.30 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
IMG_4726_resize IMG_4728_resize IMG_4730_resize IMG_4732_resize IMG_4733_resize IMG_4734_resize IMG_4735_resize IMG_4739_resize IMG_4740_resize IMG_4741_resize IMG_4746_resize IMG_4747_resize IMG_4749_resize IMG_4751_resize IMG_4754_resize IMG_4755_resize IMG_4757_resize IMG_4758_resize IMG_4759_resize IMG_4760_resize IMG_4763_resize IMG_4764_resize IMG_4765_resize IMG_4766_resize IMG_4768_resize IMG_4770_resize IMG_4773_resize IMG_4776_resize IMG_4780_resize IMG_4781_resize IMG_4783_resize IMG_4785_resize IMG_4790_resize IMG_4795_resize IMG_4801_resize IMG_4803_resize IMG_4805_resize IMG_4808_resize IMG_4810_resize IMG_4811_resize IMG_4818_resize IMG_4820_resize IMG_4822_resize IMG_4823_resize IMG_4825_resize IMG_4827_resize IMG_4828_resize IMG_4830_resize IMG_4834_resize IMG_4835_resize IMG_4837_resize IMG_4839_resize IMG_4840_resize IMG_4841_resize IMG_4845_resize IMG_4846_resize IMG_4848_resize IMG_4849_resize IMG_4850_resize IMG_4851_resize IMG_4852_resize IMG_4853_resize IMG_4854_resize IMG_4856_resize IMG_4858_resize IMG_4861_resize IMG_4863_resize IMG_4864_resize IMG_4865_resize IMG_4867_resize IMG_4870_resize IMG_4872_resize IMG_4873_resize IMG_4874_resize

kornkanok

About kornkanok