ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศกึษา 2562 ครั้งที่ 1/2562  โดยนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 IMG_4693_resize IMG_4692_resize IMG_4690_resize IMG_4689_resize IMG_4688_resize IMG_4687_resize IMG_4686_resize IMG_4685_resize IMG_4683_resize IMG_4681_resize IMG_4679_resize

kornkanok

About kornkanok