ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2563

จังหวัดตรัง  แจ้งว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  http://www.culture.go.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสถานศึกษาที่สนใจส่งแบบเสนอผลงาน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทร 075217585-6

kornkanok

About kornkanok