โรงเรียนบ้านควนยวน ประกาศรับสม้ครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกประถมศึกษาหรือวิชาเอกภาษาไทย

โรงเรียนบ้านควนยวน ประกาศรับสม้ครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกประถมศึกษาหรือวิชาเอกภาษาไทย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร

admin

About admin