ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือก

About โรงเรียนบ้านลำพิกุล