ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้ามรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 

About นางสาววนิดา หนกหลัง