ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

วันนี้ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test:O-NET) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการพลศึกษา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนปริยัติธรรม) โดยกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันเสาร์- อาทิตย์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 
IMG_4434_resize IMG_4437_resize IMG_4438_resize IMG_4440_resize IMG_4441_resize IMG_4443_resize IMG_4444_resize IMG_4445_resize IMG_4446_resize IMG_4447_resize IMG_4448_resize IMG_4449_resize IMG_4450_resize IMG_4451_resize IMG_4453_resize IMG_4454_resize IMG_4455_resize IMG_4456_resize IMG_4457_resize IMG_4458_resize IMG_4460_resize IMG_4462_resize IMG_4463_resize IMG_4464_resize IMG_4465_resize IMG_4466_resize IMG_4467_resize IMG_4468_resize IMG_4469_resize IMG_4471_resize IMG_4472_resize IMG_4473_resize IMG_4474_resize IMG_4475_resize IMG_4476_resize IMG_4477_resize IMG_4478_resize IMG_4479_resize IMG_4481_resize

kornkanok

About kornkanok