ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

About นางสาววนิดา หนกหลัง