ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย จึงขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์