โรงเรียนปัญญาวิทย์ แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562

372868 372869 372870 372871

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด