ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย โอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศผลการคัดเลือกประกาศผลคัดเลือก

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล