การประกวด video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562

               ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู นักเรียน หรือผู้ที่สนใจรับชม Video Clip พร้อมทั้งร่วม
โหวตด้วยการกดถูกใจ (Like) เลือก Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ชื่นชอบ
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30น. จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30น.

 

ผลงานวีดีโอของโรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน