เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

About นายศุภชัย เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม