เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่เข้ารับรายงานตัว คัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

About นายศุภชัย เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม