โรงเรียนอนุบาลตรังChemistry On Demand ติวนักเรียนช่วงชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562

นางชุติมา ภักดี ครู ร.ร.อนุบาลตรัง หัวหน้าสายชั้น ป.6 และคณะครูช่วงชั้น ป.6 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ของ ออนดีมานด์ (On Demand) จากสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่มาติววิชาวิทยาศาสตร์ และคณิศาสตร์ ให้แก่นักเรียนช่วงชั้น ป.6 ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
>>ภาพบรรยากาศการติว<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9168 IMG_9173
IMG_9177 IMG_9178 IMG_9182 IMG_9194 IMG_9195 IMG_9143 IMG_9144 IMG_9145 IMG_9146 IMG_9149 IMG_9150 IMG_9152 IMG_9157 IMG_9158 IMG_9159 IMG_9160 IMG_9161 IMG_9162 IMG_9163 IMG_9164 IMG_9165 IMG_9166 IMG_9168 IMG_9169 IMG_9170 IMG_9172 IMG_9173 IMG_9174 IMG_9175 IMG_9176 IMG_9179 IMG_9180 IMG_9181 IMG_9183 IMG_9184 IMG_9187 IMG_9189 IMG_9190 IMG_9191 IMG_9192 IMG_9193 IMG_9215 IMG_9217 IMG_9218 IMG_9219 IMG_9221 IMG_9222 IMG_9223 IMG_9224 IMG_9226 IMG_9227 IMG_9228 IMG_9229 IMG_9230 IMG_9232 IMG_9233 IMG_9234 IMG_9235 IMG_9236 IMG_9237 IMG_9238 IMG_9239 IMG_9240 IMG_9241 IMG_9242 IMG_9243 IMG_9245 IMG_9246 IMG_9247 IMG_9248 IMG_9249 IMG_9250 IMG_9251 IMG_9252 IMG_9253 IMG_9254 IMG_9330 IMG_9331 IMG_9332 IMG_9333 IMG_9334 IMG_9335 IMG_9336 IMG_9337 IMG_9338 IMG_9339 IMG_9340 IMG_9341 IMG_9342 IMG_9343 IMG_9344 IMG_9345 IMG_9346 IMG_9347 IMG_9348 IMG_9349

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง