ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

About นายศุภชัย เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม